Parterapi

Det kan være I føler jer ensomme sammen og har tanker om  at I har udviklet jer i hver jeres retning.

Par relationen er fundamentet i det at leve sammen som et “vi”. Kunsten er bl.a. hvordan I udvikler jer individuelt og alligevel føle et “vi”.

“Vi’et” er ikke taget for givet eller er en konstant størrelse. “Vi’et” skal hele tiden plejes. Den individuelle udvikling kan komme til at stå i vejen – en justering af forståelsen for hinanden kan være nødvendigt for at udvikle og bevare troen på samhørigheden og kærligheden.

Terapi Middelfart

Det kan være I føler jer ensomme sammen og har tanker om  at I har udviklet jer i hver jeres retning. Parrelationen er fundamentet i det at leve sammen som et “vi”. Kunsten er bl.a. hvordan I udvikler jer individuelt og alligevel føle et “vi”.