Individuel Terapi

Mange mennesker oplever pludselig at stå i en svær situation. Det kan være oplevelser som er svære selv at håndtere, stress, lavt selvværd, traumatiske oplevelser, problemer i familien eller i parforholdet – eller et af mange andre problemer der kan  opstå i hverdagen.

Problemer kan ofte være svære at tale med andre om, men heldigvis kan en god samtale med en psykoterapeut, ofte være det der skal til for at hjælpe dig med at komme godt videre i livet.

At leve et liv i udvikling med sig selv, kan ind imellem virke uoverskueligt. Det fornemme er at du via din egen historie finder god mening i det levede liv. Ikke mindst, at du i fremtiden bliver herre i eget liv og har tillid til dig selv og til de beslutninger du træffer giver god mening for dig. 

Terapi Middelfart